Blog

Die Begin van die Begin

Vra meeste mense wat losweg die Suid-Afrikaanse geskiedenis ken en ek reken elkeen sal sê die storie van Suid-Afrika begin met die Portuguese seevaart era of selfs met Jan van Riebeeck wat die eerste vesting in die land gebou het. Ek wil voorstel dat die begin vroeër was in Oos-Europa. Die gebeurtenis wat die begin van Suid-Afrika na my mening veroorsaak het, is die val van Konstantinopel. Die val van die stad het groot golwe in Europa veroorsaak. Die ooglopende golwe wat mense altyd aan dink is die oorloë tussen die Christene en die Moslems. Die Wiel Moet Bly Draai Die golf wat ek wil fokus op vandag is die finansieële impak op Europa, as gevolg van die val van die stad wat omtrent vir ‘n duisend jaar gestaan het. Dit was ‘n simbool van trots, van krag en hoop vir baie van die nasies om die stad. Die stad was ook verwys na as die hoofstad van Christenskap. Die val van die stad het mense geskok in terme van geloof, maar daar was ‘n groter impak wat mense in hulle daaglikse lewes beinvloed het. Die stad was die grootste en rykste stedelike sentrum in haar tyd. Die stad het ook ‘n groot rol gespeel in die beskerming van Griekse en Latynse tekste, tydens die periode wat die Weste deur ‘n baie onsekere tyd gegaan het. Die val van die stad het veroorsaak dat mense wat handel gedryf het op die paaie, ‘n ander uitweg moes soek om nie deur die Moslem heersers wat die stad oorgeneem het aangeval te word nie. Baie immigrante het dan ook die tekste saam met hulle gevat to hulle die stad verlaat het vir Italië way sterk by gedra het tot die Renaissance. Die senter van krag het verander, maar die ekonomiese en kultuur wiele het bly draai. Die skywing van ekonomiese, geestlike en intellektuale krag na die Weste het bygedra tot die volgende tydperk wat bygedra het tot die onstaan van Suid-Afrika. Era van Ontdekking Die sterker fokus van ontwikkeling in die Weste en die weg beweeg van finansieële invloed van Oos na Wes, het ‘n omgewing geskep waar die mense in die Weste meer kreatief begin dink het. Een van die probleme wat mense met geworstel het is die vervoer van goedere oor land. Die paaie was gevaarlike met aanvallers padlangs en dan die onvriendelikheid van die Moslem regeerders tenoor Christene langs dieselfde pad. Die Europese lande het begin kyk na die see as ‘n weg om goedere na die Ooste te vervoer. Die begin van Suid-Afrika kan dus terug gevolg word na die val van Konstantinopel, wat ‘n gaping veroorsaak het en mense gedwing het om ‘n ander uitweg te soek. Verwysings: https://en.wikipedia.org/wiki/Fall_of_Constantinople

Apartheid was verkeerd!

.. of was dit? Vra omtrent almal in die wêreld oor Suid-Afrika, en hulle sal van die term Apartheid weet. Die vraag is hoeveel van die Apartheids kenners weet regtig waarvan hulle praat. Ek gaan nie tyd mors op temas wat voorooglopend is nie. Onderdrukking is verkeerd, haat is iets wat jou kan opeet en terselftertyd is die swak kennis van geskiedenis partkykeer meer gevaarlik as beide onderdrukking of haat. Wat is Apartheid en hoekom maak ‘n woord mense kwaad? My opinie. Dit is ‘n woord wat misbruik word, deur mense wat te ly is om navorsing te doen. Dit steek in my krop as mense die woord gebruik om elke liewe euwel in die wêreld ‘n etiket te probeer gee. Daar is my trots op my taal as ‘n faktor, maar ook die wete dat die mense wat Afrikaners haat dit as ‘n slaanstok gebruik om my mense te onderdruk. Ironies dat mense toelaat dat die Afrikaner onderdruk word, deur ‘n konsep wat die mense uitkruit as ‘n sisteem van onderdrukking. Wat is my doel? My doel is om die harde werk te doen vir myself om te verstaan hoekom die probleme in Suid-Afrika nie wil verdwyn nie en elke dag word meer probleme gebore in die mooi land van my herkoms. Dit is my sterk opinie dat die regering in Suid-Afrika die huidige stand van sake geniet en dit toelaat dat die kunsmatige kriesies van ras probleme bly uitspeel tussen mense wat eintlik net wil lewe. Dit is ironies dat die ‘gevaarlike’ Apartheid juis tot stand gebring is deur mense wat die manier van dink van die huidige regering goed verstaan het. Die stuk is nie oor ras nie, so jammer as jy dit lees om ‘n rede soek om rasse teen mekaar op te hits. Ek sal net soos Dr. Verwoerd fokus op verskille tussen groepe en die ras kwessie los vir iemand anders. Ja die manier hoe ons lyk bepaal soms hoe ons dink, maar dit is nie net met ras nie en is volgens my menslike natuur wat jy nooit sal kan beheer nie. Dit is die tweede keer dat ek ironie uitwys en my sterk gevoel is dat die ‘ironiese toevalle’ gekweek word deur mense wat tyd probeer koop. Daar is geen geskiedkundige persoon, huidige persoon en in my opinie geen toekomstige persoon wat al die groepe in Suid-Afrika kan verenig nie. Die mense probeer net tyd koop, sodat hulle finansieel kan but uit die situasie en elkeen van hulle weet die ramp waarop ons almal afstuur kan op die stadium nie vermy word nie. My opinie oor Apartheid Apartheid was nie ‘n sisteem nie. Hoekom sê ek so? Eerstens omdat ek dink ek verstaan wat Dr. Verwoerd in gedagte gehad het toe hy die term verduidelik het. Daar was geen opmerking van onderdrukking in sy verduidelikings nie, maar wel ‘n kommer vir al die groepe in die land. Hy en almal wat Suid-Afrika werklik verstaan weet die groepe sal nooit een nasie vorm nie. Sy idee en die uitvoering daarvan is aan mekaar gekoppel, maar ek sal verbaas wees as hy wou hê mense moes onderdruk word. Tweedens, kan mens maar net lag as mens vandag sien hoe mense Apartheid vandag gebruik as verskoning vir die mees belaglikste redes. Apartheid was ‘n idee en die lui media het vinnig ‘n etiket op die komplekse situasie gesit in Suid-Afrika om koerante te verkoop en regererings te oorreed om die Afrikaner te oorrompel. Dit is ook my opinie dat elke persoon wat alle feite sorgvuldig uiteen sit, vry sal word van die ontmoontlike doelwit om al die groepe saam as een groep te sien. Daar is bitter min mense wat rerig heeldag tussen ander groepe wil leef. As die maskers af kom, dan soek soort maar na soort. So wat nou? Ek worstel met die tema van Apartheid al vir dekades. In 1994 het ek met ‘n skok wakker geword met die bewuswording dat my amper perfekte land deur die wêreld gehaat word. Dit het my ‘n geruime tyd gevat om te besef daar is niks om oor skaam te wees nie. En sedertdien het ek besef dat die enigste manier om werklik vry te wees is om die verlede te anvaar en ‘n nuwe toekoms te bou. My toekoms is tussen my Boere mense en as dit langs mense is wat ons Boere kan aanvaar net soos ons is, dan kan sulke mense vreedsaam langs ons leef. Maar dit is vir my hoogs belangrik dat die Boer sy eie tuisland moet hê, waar hy soewerein is. Die Afrikaner het niks afskuwelik gedoen nie. Die Afrikaner het eintlik meer vir Afrika gedoen as enige ander groep met Europeese afkoms. Die probleem is dat mense hard geskreeu het vir aandag toe die Nasionale Party aan bewind was, want hulle kon nie moreel of eties die Afrikaner aanvat nie. Hulle moes deur leuens en half waarhede genoeg mense teen die Afrikaner draai. Die probleem wat hulle nou met sit, is dat hulle vir ewig die Afrikaner moet uitkruit, omdat die etiket wat op ons geplaas was vals was. Die Afrikaner moet ook besef dat niemand ons gaan help nie en ons dit self moet doen. Dit beteken ons sal moet harde besluite maak en dinge doen wat ons gaaf mense gaan maak nie. Dit is tyd dat elkeen van ons bietjie meer soos Oom Paul van ouds reageer en onwaarhede uitskel met die min respek wat dit verdien. Die idee van Apartheid was goed, alhoewel naïef. Die regering van al die nasies deur een regering was ‘n fout voor 1994 en is nogsteeds ‘n fout na 1994. As jy die verskille tussen mense los om ‘self opgelos te word’, dan is jy erg naïef en moet liewers inval agter sober en volwasse leiers. Geen nugter mens wil regeer word deur iemand wat nie sy waardes aanhang nie. Dit is dom om net saam met die stroom te gaan, sodat mense jou net uitlos.

Ek stem nee

Ek kon nie in 1994 stem om my volk uit te verkoop nie. In ‘n mate is ek bly dit was so, want ek verstaan hoe moeilik die besluit was. Wat ek graag vandag wil doen is om te stem en hopelik stem jy saam. Ek stem nee vir … kommuniste wat ‘n land regeer sonder God se Woord. vir ‘n sisteem wat elke dag werk om my taal, kultuur en geskiedenis af te takel. vir die verwarring van ons jeug, wat gevoed word op geskiedkundige gebeure wat opgemaak is. vir ‘n sisteem van skuld en blaam, vir die probeerslag van my voorvaders om Suid-Afrika leefbaar te maak, ten spyte van die druk van ander lande om dit te onderdruk. vir die pyn om elke dag te sien hoe mense geld vermorsel op dinge wat nie ek of my voorvaders ooit kon bekostig nie. vir ‘n sisteem wat jong helde van 17 en 18 wat vir ons land geveg het, probeer uitbeeld as enige iets anders. vir ‘n sisteem wat terroriste van ouds en van vandag helde noem. wat mense afhanklik maak van die staat en hardwerkende mense gebruik om die afhanklikheid te bevorder. vir ‘n sisteem wat wegkyk waneer vroue en kinders verniel word, en bly verskonings soek vir dinge wat 100 jaar terug gebeur het soos hulle dit voorstel in hulle verbeelding. vir ‘n sisteem wat Boer seuns verander in Suid-Afrikaanse meisies. vir ‘n sisteem wat toelaat dat die vyand sing hoe hulle Boere gaan vermoor en dan niks doen as die moorde gereeld gebeur nie. ek stem nee vir alles wat Suid-Afrika voor staan vandag. Ek stem JA vir God, Boervolk en Volkstaat!

Nuwe Webtuiste Uitleg

Die uitleg van DieBrandwag.org het verander. Laat weet asseblief as daar idees is om die web tuiste nog verder te verbeter op die Voorstelle Bladsy. Daar is ook nou ‘n netwerk opsie, wat mense met mekaar kan verbind.

Self-beskikking Teorie

Self-beskikking teorie identifiseer drie basiese dinge as noodsaaklik vir sielkundige gesondheid en dit is outonomie, bevoegdheid en verwantskap.

Die ander kant van geskiedenis – Flip Buys

Era van Ontdekking

Die Era van ontdekking was die begin van ‘n ernstige poging deur die Europese lande om ‘n roete te vind vanaf Europa na die Ooste, deur gebruik te maak van die see. Dit was ‘n periode wat strek van omtrent 1419 tot 1660. Die soeke na ‘n beter roete om handel te dryf, in plaas van die gevaarlike roete oor land, het ‘n hele paar gevolge gehad wat ek dink die meeste van ons voorouers moontlik nie sou kon indink in daardie tyd nie.

Die Krag van Woorde

Die laaste kwart eeu van my lewe en ook my toekoms is negatief beinvloed deur woorde. Die krag van woorde word soms onderskat en ek dink ons kan elkeen meer effektief wees as ons versigtig is met ons woorde.

Ek het baie keer in n kerk gesit as kind en gehoor hoe ons woorde saak maak. As kind het ek die woorde verstaan en ook besef dat ek mense kan seer maak met woorde. Ek kan indink dat meeste mense dieselfde gedink as kind oor hoe woorde ons raak.

Self-beskikking begin met “self”.

Selfbeskikking is ‘n kerngeloof van die Afrikaner, aangesien dit die grootste dryfveer was om ons unieke en spesiale nasie te skep. Ons is afkomstig van ‘n groep mense wat geweier het om te aanvaar dat die lewe wreed is en dat mens dit moet aanvaar soos dit is. Ons hele bestaan is gebaseer op die begeerte om tirannie te weerstaan en te bestry. Ons nefies oor die Atlantiese Oseaan, die Verenigde State, is soortgelyk aan ons in ons historiese stryd, maar wat ons anders maak, is ons weiering om Anglofiele in enige vorm te wees. Dit is in ons beste belang om te verstaan wie ons is, as ons moet verstaan wat ons moet doen om ons toekoms te verseker.