Self-beskikking begin met “self”.

Selfbeskikking is ‘n kerngeloof van die Afrikaner, aangesien dit die grootste dryfveer was om ons unieke en spesiale nasie te skep. Ons is afkomstig van ‘n groep mense wat geweier het om te aanvaar dat die lewe wreed is en dat mens dit moet aanvaar soos dit is. Ons hele bestaan is gebaseer op die begeerte om tirannie te weerstaan en te bestry. Ons nefies oor die Atlantiese Oseaan, die Verenigde State, is soortgelyk aan ons in ons historiese stryd, maar wat ons anders maak, is ons weiering om Anglofiele in enige vorm te wees. Dit is in ons beste belang om te verstaan wie ons is, as ons moet verstaan wat ons moet doen om ons toekoms te verseker.