Kasteel de Goede Hoop

Op 2 Janaury 1666 tydens die regering van Wagenaer is die grondsteen gelê van die Kasteel de Goede Hoop, wat in 1674 tydens die regering van Isbrand Goske voltooi is. In 1672 was die blanke bevolking minder as 600 siele, van wie slegs 64 manlike vryburgers was. Op 9 April 1678 word die eerste klip van die NG Kerk van Kaapstad gelê. Hierdie gebou is 25 jaar later voltooi.